Sākumdeklarāciju iesniegšana noslēgusies

 

Sākumdeklarēšanās ieviešanas vēsture

Diskusijas par nepieciešamību veikt sākumdeklarēšanos jeb visu ienākumu deklarēšanu visiem iedzīvotājiem Latvijā norisinājās jau kopš 20. gs. 90-tajiem gadiem, taču nulles deklarācija nekad praksē tā arī netika ieviesta. Tas nenoliedzami radīja daudzus jautājumus par politiķu un ierēdņu dzīvesveida neatbilstību ienākumiem, taču Latvijas iestāžu spēja kontrolēt šo neatbilstību bija ierobežota. 

 

Šobrīd Valsts ieņēmumu dienests ir ieguvis krietni apjomīgāko informāciju par daudzu Latvijas iedzīvotāju mantisko stāvokli un jebkuru šaubu gadījumā var atsaukties uz iepriekšējām deklarācijām.