Mainās deklarāciju iesniegšanas kārtība

Š.g.. 26. septembrī valdība atbalstīja grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka no 2021. gada visas deklarācijas VID būs jāiesniedz tikai elektroniski.

Jau šobrīd aptuveni 82% deklarāciju tiek iesniegtas elektroniski. Lielākās bažas ir par pensionāriem un cilvēkiem, kas ar elektroniskajiem līdzekļiem ir uz Jūs. Līdz ar izmaiņu stāšanos spēkā šie cilvēki vairs paši nevarēs iesniegt paši deklarācijas. Tajā pašā laikā pamatots ir jautājums, vai līdz šim šādi cilvēki paši iesniedza deklarācijas vai arī uzticēja šo pienākumu kādam no tuviniekiem vai radiniekiem.

Par gaidāmo izmaiņu apstiprināšanu vēl būs jālemj Saeimai., taču šobrīd nav konceptuāli šķēršļi, kas varētu kavēt jaunās kārtības apstiprināšanu.

Publiski jau ir izskanējis, ka Pensionāru federācija varētu lemt lūgt piešķirt papildus līdzekļus apmācībām vai arī lūgt nodrošināt kursus Labklājības ministrijai. Praktiski gan nav skaidrs, vai šāds priekšlikums tiktu atbalstīts.