Nulles deklarāciju apkopošanas rezultāti

Interesanti, ka lielākā daļa deklarāciju tika iesniegta papīra formātā, nevis elektroniski, kas radīja nepieciešamību pēc dubulta darba. Pirmkārt, deklarāciju vispirms aizpildīja pats nulles deklarācijas iesniedzējs, bet pēc tam to datorā ievadīja VID darbinieki. Šobrīd VID ir ieguvis daudz plašāku informāciju par LR iedzīvotāju patiesajiem ienākumiem un nākotnē varēs daudz labāk novērtēt iedzīvotāju dzīvesveida atbilstību nomaksātajiem nodokļiem.

Vai tika izdarīts viss maksimālais ?

Sākumdeklarāciju ieviešana bija ilgi gaidīts notikums, ko politiķi gadiem muļļāja. Diemžēl vismaz publiski nekas nekļuva zināms par Latvijas oligarhu nedeklarētajiem ienākumiem. Var pieļaut, ka noteiktais sods – 250 Ls bija salīdzinoši neliels un nemotivēja lielākos nodokļu nemaksātājus ziņot par saviem nelegālajiem ienākumiem. Tāpat jāatzīst, ka ilgā vilcināšanās ar nulles deklarāciju ieviešanu apliecināja, ka noteikumi var tikt mainīti “spēles laikā” un teorētiski pārkāpēji var cerēt uz grēku atlaišanu nākotnē. No otras puses, ir prieks, ka sperts svarīgs solis vienādu noteikumu ieviešanā.

Kam ir jāiesniedz deklarācijas par 2013. gadu ?

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju gada ienākumu deklarācija par gūtajiem ienākumiem ir jāiesniedz personām, kas veikušas darījumus, kas nav aplikti ar nodokli un pārsniedz 2160 latu slieksni (piemēram, auto vai cita personiskā īpašuma pārdošana). Deklarācija jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kas strādājuši ārvalstīs (pastāvīgā dzīvesvieta Latvija), veikuši saimniecisko darbību, guvuši ienākumus no kapitāla pārdošanas, nesamaksājot nodokli (meža, koku pārdošana) u.c. Detalizētu informāciju par nepieciešamību iesniegt deklarāciju varat, piezvanot uz VID informatīvo telefonu – 67120000 vai VID mājaslapā.